1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia.        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.       
Kiểm tra phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” năm học 2010-2011

Kiểm tra phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” năm học 2010-2011Kính gửi: - Các phòng Giáo dục-Đào tạo huyện, TX, TP;               - Các đơn vị trực thuộc Sở. Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-BGDĐT ngày 18/2/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo   về việc kiểm tra phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực;

Thông tư số 02-2011-TT-BNV ngày 23-02-2011 của Bộ Nội vụ

Thông tư số 02-2011-TT-BNV ngày 23-02-2011 của Bộ Nội vụHướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Tập huấn chuyên đề

Tập huấn chuyên đề Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 và kế hoạch hoạt động của bộ môn, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên Ngữ Văn cấp THCS trên địa bàn thành phố sinh hoạt chuyên môn... .........................                          THÔNG BÁO                            V/v:   Tập huấn chuyên đề                          ...

Khảo thí & KĐCL

Khảo thí & KĐCL Phòng khảo thí & KĐCL  Tra cứu danh sách thí sinh tốt nghiệp  Tra cứu điểm thi Tư liệu môn tiếng Pháp

Thông báo thi chọn học sinh giỏi môn Tin học cấp Thành phố

Thông báo thi chọn học sinh giỏi môn Tin học cấp Thành phốThực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010,Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố Huế tổ chức thi chọn học sinh giỏi môn Tin học cấp Thành phố...      UBND THÀNH PHỐ HUẾ                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                       ...

Số bài hiển thị 123   đến : Tổng: 28 dòng - Trang 3