Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:06 19/02/2016  

Tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông

THÔNG BÁO: Phương án tuyển sinh trung học năm học 2016-2017

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Đc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 222/TB-SGDĐT          Thừa Thiên Huế, ngày 05  tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

Phương án tuyển sinh trung học năm học 2016-2017

 Kính gửi:- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố Huế;

- Các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở trực thuộc và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên

- Căn cứ Công văn số 633/UBND-GD ngày 03/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt phương án tuyển sinh năm học 2016-2017 do Sở GD&ĐT đề nghị tại Công văn số 115/SGDĐT-KTKĐCKGD ngày 19/01/2016 về phương án tuyển sinh năm học 2016-2017

- Sở GD&ĐT thông báo đến các đơn vị một số nội dung về công tác tuyển sinh năm học 2016– 2017 như sau:

Phương thức tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 10 THPT Chuyên Quốc học và lớp 10 THPT được thực hiện như tuyển sinh năm học 2015-2016. Cụ thể như sau:

1. Tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở

Thực hiện theo phương thức xét tuyển. Riêng việc xét tuyển vào trường THCS

Nguyễn Tri Phương - Huế, Sở GD&ĐT sẽ có hướng dẫn sau khi có chỉ đạo cụ thể của

UBND Tỉnh.

2. Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông

a) Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Quốc Học

Thực hiện phương thức thi tuyển theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường

THPT chuyên ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày

30/5/2014 của Bộ GD&ĐT.

b) Tuyển sinh vào lớp 10 THPT (kể cả THPT DTNT Tỉnh)

Thực hiện theo phương thức:

- Kết hợp thi tuyển với xét tuyển: Đối với các trường THPT DTNT Tỉnh; các

trường THPT công lập có số hồ sơ đăng ký dự tuyển của học sinh vượt 20% trở lên so với chỉ tiêu giao.

- Xét tuyển: Đối với các trường THPT còn lại trên địa bàn tỉnh, các trung tâm

GDTX.

3. Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2016-2017

Sở GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể vào đầu Quý II, năm 2016.

Nhận được thông báo này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị phổ biến cho học sinh, phụ huynh và nhân dân trên địa bàn được biết./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh TT Huế (để b/c);

- UBND các huyện, TX, TP;

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;

- Các phòng, ban chuyên môn của Sở;

- Như trên;

- Website Sở GD&ĐT;

- Lưu: VT, KTKĐ.

Số lượt xem : 1763

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác