Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 05:11 13/10/2015  

Phân hạng giáo viên trung học phổ thông từ tháng 11 năm 2015

Phân hạng giáo viên trung học phổ thông từ tháng 11 năm 2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT- BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập. Theo đó, chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông trong các trường trung học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm 3 hạng.

Giáo viên THPT hạng I - Mã số: V.07.05.13. Với giáo viên THPT hạng I, yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng là phải có bằng tốt nghiệp thạc sĩ đúng hoặc phù hợp với môn học giảng dạy trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT nếu không có bằng đại học sư phạm; đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc. Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 3 theo quy định; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên THPT hạng I.

Giáo viên THPT hạng I cũng phải có khả năng hướng dẫn, đánh giá sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh THPT từ cấp tỉnh trở lên; được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh hoặc giáo viên THPT dạy giỏi/giáo viên THPT chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh...

Giáo viên THPT hạng II - Mã số: V.07.05.14, yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng là phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT; đạt trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc. Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên THPT hạng II.

Giáo viên THPT hạng III - Mã số: V.07.05.15, yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT; đạt trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc. Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định…

Mức lương tương ứng với 3 hạng chức danh nghề nghiệp

Theo Thông tư, mức lương của giáo viên THPT sẽ tương ứng với 3 hạng chức danh nghề nghiệp.

Cụ thể, chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

Thông tư có hiệu lực từ ngày 3/11/2015.

Số lượt xem : 320

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác