Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 25 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 17:26 21/07/2017  

DỰ TRIỂN LÃM HÒNG SA - TRƯỜNG SA

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:  1788  /SGDĐT-CTTT-HSSV

 

V/v dự Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 
   

 


  Thừa Thiên Huế, ngày   20   tháng 7  năm 2017

 

    Kính gửi:

       - Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo;

       - Các trường THPT trực thuộc (đóng trên địa bàn TP Huế).

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 03/5/2017 và Công văn số 5027/UBND-VH ngày 15/7/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Vào lúc 15h00 ngày 21/7/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh - Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ khai mạc Triển lãm với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Địa điểm: Tiền sảnh Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, số 41 Hùng Vương, thành phố Huế.

Thành phần tham dự: Các Sở, ngành, quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Kế hoạch, sau hoạt động khai mạc Ban tổ chức sẽ tổ chức đón tiếp các đoàn tham quan triển lãm.

Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, thời gian tham quan được Ban tổ chức bố trí vào sáng ngày 22/7/2017. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường THPT trực thuộc (đóng trên địa bàn thành phố Huế) biết lịch tham quan triển lãm và tổ chức để cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của đơn vị tham gia.

Triển lãm là một hoạt động chính trị quan trọng, thông qua triển lãm bằng những bằng chứng lịch sử và pháp lý tiếp tục khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lãnh đạo các đơn vị có kế hoạch cụ thể để tổ chức đoàn tham quan triển lãm đảm bảo đúng, đầy đủ thành phần, thời gian và địa điểm trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để báo cáo)

- Giám đốc Sở;

- Website Ngành (phố biến);

- Lưu: VT, P.CTTT-HSSV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tân

Số lượt xem : 634

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác