Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Kết quả cuộc thi Sáng tạo trẻ 2016
Cuộc thi sáng tạo khoa học trẻ cấp tỉnh diễn ra từ ngày 13/01 - 14/01/2016 tại Trung tâm Văn Thể Mỹ (11 Đống Đa). Trường THPT Cao Thắng tham gia 3 đề tài trên tổng số 98 đề tài thuộc các lĩnh vực Vật lý - Kỹ thuật, Khoa học xã hội và Nhân văn và Sinh hoá.

  • Kiểm tra tập trung
    Kiểm tra tập trung sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tránh tình trạng tiêu cực trong thi cử. Tạo tính tự lập, luyện kỹ năng thi cử ...

  • Dự đoán điểm chuẩn, điểm sàn
    Do một số thay đổi trong việc xét tuyển nên nhiều ý kiến cho rằng điểm chuẩn ở một số trường có thể biến động, nhưng điểm sàn không ...