Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 22 tháng 11 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Thông báo đi học trở lại
Ngày mai 22/11/2017, toàn trường đi học trở lại

  • Thông báo nghỉ học
    Do tình hình mưa lũ và thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, ngày hôm nay ...

  • Thông báo khẩn
    Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, trường THPT Cao Thắng thông báo đến ...

Trang 1/11