Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 17 tháng 12 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

TRƯỜNG THPT CAO THẮNG TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM HỌC 2017 – 2018
Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT ...

  • Thông báo nghỉ học
    Do tình hình mưa lũ và thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, ngày hôm nay ...

  • Thông báo khẩn
    Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, trường THPT Cao Thắng thông báo đến ...

Trang 1/11