Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:50 02/01/2016  

Điều chỉnh thời khóa biểu mới áp dụng từ ngày 11/01/2016

Hiện nay đã có thời khóa biểu mới áp dụng từ ngày 04/01/2016. Thầy cô, quý vị phụ huynh và các em học sinh có thể vào mục Thời khóa biểu hoặc nhấp chuột vào đây để xem / tải về.

Số lượt xem : 643