Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:35 10/04/2019  

Lịch kiểm tra học kỳ II năm học 2018 - 2019
Thực hiện hướng dẫn số 675/SGDĐT-GDTrH ngày 28/3/2019 của Sở GD&ĐT về việc kiểm tra HK 2 năm học 2018 – 2019; nhằm đảm bảo sự chính xác công bằng trong việc đánh giá, xếp loại học sinh và tiến đến tổng kết năm học 2018 – 2019 đúng tiến độ theo yêu cầu của Sở. Trường THPT Cao Thắng xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra HK II cụ thể như sau:

1. Lịch kiểm tra lớp 12 (các môn kiểm tra tập trung)

Thứ/Ngày kiểm tra

Buổi

Lớp

Môn kiểm tra

Thời gian bắt đầu phát đề

Thời gian làm bài

Thứ Bảy

Ngày 27/4/2019

Sáng

Lớp 12

Toán

7g30

 

90 phút

 

Thứ Bảy

Ngày 04/5/2019

Sáng

Lớp 12

Lịch sử

Tiếng Anh

7g30

8g45

45 phút

45 phút

            

2. Lịch kiểm tra lớp 10 và 11 (các môn chung)

Ngày kiểm tra

Lớp

Môn kiểm tra

Thời gian bắt đầu phát đề

Thời gian làm bài

Chiều 06/05/2019

Lớp 11

 

Vật lý

Ngữ văn

13g30

14g30

45phút

90 phút

Chiều 07/05/2019

Lớp 10

 

Vật lý

Ngữ văn

13g30

14g30

45phút

90 phút

Chiều 08/05/2019

Lớp 11

Lịch sử

Địa lý

13g30

14g40

45 phút

45 phút

Chiều 09/05/2019

Lớp 10

Lịch sử

Địa lý

13g30

14g40

45 phút

45 phút

Chiều 10/05/2019

Lớp 11

 

Toán

Tiếng Anh

13g30

15g45

90 phút

45phút

Chiều 11/05/2019

Lớp 10

 

Toán

Tiếng Anh

13g30

15g45

90 phút

45phút

Sáng 13/05/2109

Lớp 11

 

Hóa

Sinh

7g30

8g40

45 phút

45 phút

Chiều 13/05/2019

Lớp 10

 

Hóa

Sinh

13g30

14g40

45 phút

45 phút

Chú ý :

* Các môn kiểm tra tập trung, học sinh có mặt tại phòng kiểm tra trước 30 phút khi bắt đầu thời gian phát đề.

* Các môn kiểm tra tập trung: theo lịch của Nhà trường.

* Các môn không tập trung:

-  Khối 12: Lý, Hóa, Sinh, Tin, TD, GDQP, Công nghệ kiểm tra trước 30/4/2019; Ngữ Văn, Địa, GDCD kiểm tra sau 30/4/2019.

- Khối 10,11: Tin, TD, GDQP, Công nghệ ,GDCD kiểm tra trước 30/4/2019.

Thời gian kiểm tra HK 2 kết thúc trước ngày 12/05/2019.

Tải file 1  

Số lượt xem : 656

Các tin khác