Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 11:23 02/12/2019  

Lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2019 - 2020

1. Lịch kiểm tra các môn tập trung khối 12

Ngày kiểm tra Môn kiểm tra Thời gian bắt đầu phát đề Thời gian làm bài

Sáng

03/01/2020

Ngữ văn

Ngoại ngữ

7 giờ 30

10 giờ 00

120 phút

45 phút

Sáng

04/01/2020

Toán

7 giờ 30 90 phút

Sáng

06/01/2020

Vật lý

Hóa học

Sinh học

7 giờ 30

8 giờ 50

10 giờ 10

50 phút

50 phút

50 phút

Sáng

07/01/2020

Lịch sử

Địa lý

GDCD

7 giờ 30

8 giờ 50

10 giờ 10

50 phút

50 phút

50 phút

2. Lịch kiểm tra các môn tập trung khối 10 và 11

Ngày kiểm tra Lớp Môn kiểm tra Thời gian bắt đầu phát để Thời gian làm bài

Chiều

20/12/2019

11

Ngữ văn

Vật lý

13 giờ 30

15 giờ 45

90 phút

45 phút

Chiều

21/12/2019

10

Ngữ văn

Vật lý

13 giờ 30

15 giờ 45

90 phút

45 phút

Chiều

23/12/2019

11

Lịch sử

Địa lý

GDCD

13 giờ 30

14 giờ 40

15 giờ 50

45 phút

45 phút

45 phút

Chiều

26/12/2019

10

Lịch sử

Địa lý

GDCD

13 giờ 30

14 giờ 40

15 giờ 50

45 phút

45 phút

45 phút

Chiều

27/12/2019

11

Toán

Tiếng Anh

13 giờ 30

15 giờ 45

90 phút

45 phút

Chiều

28/12/2019

10

Toán

Tiếng Anh

13 giờ 30

15 giờ 45

90 phút

45 phút

Chiều

30/12/2019

11

Hóa học

Sinh học

13 giờ 30

14 giờ 40

45 phút

45 phút

Chiều

31/12/2019

10

Hóa học

Sinh học

13 giờ 30

14 giờ 40

45 phút

45 phút

Chú ý:

- Các buổi có tổ chức kiểm tra tập trung thì lịch học của các lớp khác được nghỉ.

- Học sinh có mặt tại phòng kiểm tra trước 30 phút khi bắt đầu thời gian phát đề.

- Giáo viên coi kiểm tra có mặt tại phòng Hội đồng vào buổi sáng: 7 giờ 00; vào buổi chiều :13 giờ 00

Số lượt xem : 617

Các tin khác