Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:43 07/12/2015  

Lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2015 - 2016
Lịch kiểm tra học kỳ I dành cho học sinh khối 10, 11, 12

Lịch thi cụ thể

Thứ/Ngày Buổi

Thời gian

phát đề

Khối/lớp Môn

Thời gian

làm bài

Hình thức kiểm tra Ghi chú

Tuần 16

07/12 - 12/12

    10, 11, 12 Tin, GDCD, CN, TD, GDQP 45 phút/môn

Lịch kiểm tra

theo bố trí của GVBM

 

Tuần 17

14/12 - 19/12

    10, 11, 12

Sinh, Hóa, Sử, Địa, Lý

không tập trung

45 phút/môn

Lịch kiểm tra

theo bố trí của GVMB

 

Thứ năm

17/12/2015

 Sáng   7h00  12  Ngữ văn  90 phút Kiểm tra tập trung   Lớp 11 nghỉ buổi sáng  
 9h00  12  Vật lý  45 phút
 Chiều   13h00  11  Ngữ văn  90 phút  Kiểm tra tập trung   
 15h00  11  Hóa học  45 phút

 Thứ bảy

19/12/2015

 Chiều   13h00  10  Ngữ văn  90 phút  Kiểm tra tập trung   Lớp 11 nghỉ buổi chiều 
 15h00  10  Sinh học  45 phút

Tuần 18

21/12 - 26/12

    10, 11, 12

Sinh, Hóa, Sử, Địa, Lý

không tập trung

45 phút/môn

Lịch kiểm tra

theo bố trí của GVBM

Chấm dứt kiểm tra

trước ngày 24/12/2015

Thứ hai

21/12/2015

Sáng 7h00 12 Toán 90 phút Kiểm tra tập trung Lớp 11 nghỉ buổi sáng
9h00 12 Tiếng Anh 45 phút
Chiều 13h00 11 Toán 90 phút Kiểm tra tập trung Lớp 10 nghỉ buổi chiều
15h00 11 Tiếng Anh 45 phút

Thứ ba

22/12/2015

Chiều 13h00 10 Toán 90 phút Kiểm tra tập trung Lớp 11 nghỉ buổi chiều
15h00 10 Tiếng Anh 45 phút

Chú ý: Các môn kiểm tra tập trung, học sinh có mặt tại phòng kiểm tra trước 30 phút khi bắt đầu thời gian phát đề.

Giám thị coi kiểm tra có mặt tại phòng Hội đồng kiểm tra trước 15 phút khi bắt đầu thời gian phát đề./.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Số lượt xem : 485