Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:38 06/10/2016  

Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia
Tải đề theo đường link sau:

http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/Thongbao.aspx?ItemID=4279

Số lượt xem : 294