Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:20 15/12/2015  

Danh sách giáo viên coi thi HKI 2015 - 2016

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

 

Ngày 17/12/2015

19/12/2015

21/12/2015

22/12/2015

Tổng số tiết

Sáng

Chiều

Chiều

Sáng

Chiều

Chiều

Stt

Giáo viên

Môn

Văn 12

Lý 12

Văn 11

Hóa 11

Văn 10

Sinh 10

Toán 12

Anh 12

Toán 11

Anh 11

Toán 10

Anh 10

1

Tôn Thất Thuần

NPT

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

3

2

Đặng Thị Phương Thảo

NPT

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

Lê Thị Bích Hoa

NPT

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

Trương Đình Tuân

KTCN

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5

Võ Thị Phương Trang

KTCN

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

x

6

6

Hồ Đắc Thái Sơn

KTCN

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

x

6

7

Nguyễn Đình Minh Tâm

NPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

8

Nguyễn Thị Lan Anh

NPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

9

Nguyễn Thanh Hải

Tin học

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

3

10

Võ Thị Kim Phượng

Tin học

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

3

11

Ngô Đình Quý

Tin học

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

6

12

Nguyễn Nhất Tân

Tin học

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

6

13

Tạ Văn Đức

Toán

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

6

14

Lê Thị Hạnh

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

3

15

Nguyễn Văn Thiện

Toán

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

6

16

Trần Thị Thanh Thảo

Toán

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

x

9

17

Nguyễn Bích Trang

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

6

18

Lê Thị Diệu Tâm

Toán

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

9

19

Nguyễn Chí Thìn

Toán

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

x

x

9

20

Trần Thị Hương

Toán

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

x

9

21

Trần Thị Hòa

Toán

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

9

22

Phùng Văn Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

3

23

Lê Hoàng Anh

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

24

Hồ Thị Kim Loan

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

25

Lê Văn Phúc

x

x

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

9

26

Phan Thị Thanh Thủy

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

3

27

Phan Phương Thái

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

3

28

Nguyễn Tiến Vũ

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

6

29

Nguyễn Thị An

Hóa

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

6

30

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Hóa

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

3

31

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Hóa

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

3

32

Phạm Thị Như Quý

Hóa

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

6

33

Lê Thị Thương

Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

3

34

Huỳnh Nguyễn Xuân Long

Hóa

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

6

35

Phạm Văn Hội

Sinh

x

x

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

9

36

Lê Thị Mộng Loan

Sinh

x

x

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

9

37

Phan Mai Minh Tâm

Sinh

x

x

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

9

38

Ngô Thị Mai

Sinh

x

x

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

9

39

Nguyễn Thị Hoài

GDQP

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

3

40

Nguyễn Thu Trang

TD

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

6

41

Hồ Nguyễn Quốc Việt

TD

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

3

42

Bùi Đinh Trung Hiền

TD

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

x

x

9

43

Lê Thị Thanh Hương

Văn

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

9

44

Lê Thị Kim Giang

Văn

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

9

45

Phạm Thị Vân Khánh

Văn

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

9

46

Nguyễn Nam

Văn

x

x

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

9

47

Nguyễn Phi Nga

Văn

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

9

48

Nguyễn Thị Kim Quý

Văn

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

6

49

Phạm Thị Sáng

Văn

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

9

50

Trần Thị Hoài Thanh

Văn

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

6

51

Phạm Thị Bích Thảnh

Văn

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

x

x

9

52

Võ Thanh Bắc

Sử

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

6

53

Nguyễn Thị Điệp

Sử

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

6

54

Phạm Thị Quyên

Sử

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

6

55

Trần Thị Hoa

Địa

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

x

x

9

56

Nguyễn Thị Hạnh

Địa

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

6

57

Lê Thị Tuyết

Địa

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

6

58

Lê Thị Ngân

GDCD

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

3

59

Nguyễn Huy Nhật Khánh

NN

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

9

60

Nguyễn Thị Diệu Huyền

NN

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

6

61

Nguyễn Thị Loan

NN

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

x

9

62

Nguyễn Thị Kim Lợi

NN

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

6

63

Hoàng Thị Mến

NN

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

6

64

Nguyễn Thị Ngọc

NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

3

65

Nguyễn Thị Phương Thảo

NN

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

6

66

Nguyễn Thị Xuân

NN

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

3

67

Vũ Thị Ánh

NN

 

 

x

x

 

 

 

 

x

x

x

x

9

68

Nguyễn Thị Hằng

NN

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

6

 

Số lượt xem : 461