Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 20 tháng 03 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 14:39 03/02/2017  

Báo cáo tình hình học sinh sau Tết
Mẫu báo cáo của GVCN về tình hình học sinh sau Tết Đinh Dậu

Giáo viên chủ nhiệm lập báo cáo và gửi cho Hiệu trưởng chậm nhất vào lúc 10h00 ngày 04/02/2017

Tải file 1  

Số lượt xem : 959