Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 10

Thời khóa biểu khối 10

Cập nhật lúc : 22:41 17/08/2016  
Lớp 10B9
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 10B9     Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Thương
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2   GDQP        
3   Thể dục        
4   Thể dục        
5            
Chiều 1 Ngoại ngữ Toán Văn học KTNN Vật lý Văn học
2 Lịch sử Toán GDCD Toán Vật lý Văn học
3 Hóa học Vật lý Ngoại ngữ Tin học Toán  
4 Sinh hoạt Địa lý Ngoại ngữ Tin học Hóa học  
5 CHAO CO Văn học Sinh vật Ngoại ngữ Địa lý  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút