Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 28 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 10

Thời khóa biểu khối 10

Cập nhật lúc : 22:42 17/08/2016  
Lớp 10B8
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 10B8     Giáo viên chủ nhiệm: Trần Nguyễn Phương Nhi
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1   Thể dục        
2   Thể dục        
3   GDQP        
4            
5            
Chiều 1 Lịch sử Văn học Vật lý Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ
2 Sinh vật Toán Văn học Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ
3 Hóa học Toán Văn học Vật lý Hóa học  
4 Sinh hoạt Tin học GDCD Văn học KTNN  
5 CHAO CO Tin học Địa lý Địa lý Vật lý  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút