Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 10

Thời khóa biểu khối 10

Cập nhật lúc : 22:42 17/08/2016  
Lớp 10B8
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 10B8     Giáo viên chủ nhiệm: Trần Nguyễn Phương Nhi
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1   Thể dục        
2   Thể dục        
3   GDQP        
4            
5            
Chiều 1 Lịch sử Văn học Vật lý Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ
2 Sinh vật Toán Văn học Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ
3 Hóa học Toán Văn học Vật lý Hóa học  
4 Sinh hoạt Tin học GDCD Văn học KTNN  
5 CHAO CO Tin học Địa lý Địa lý Vật lý  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút