Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 10

Thời khóa biểu khối 10

Cập nhật lúc : 22:43 17/08/2016  
Lớp 10B7
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 10B7     Giáo viên chủ nhiệm: Hoàng Thị Mến
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2         Thể dục  
3         Thể dục  
4         GDQP  
5            
Chiều 1 Ngoại ngữ GDCD Hóa học Ngoại ngữ Tin học Văn học
2 Toán KTNN Địa lý Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ
3 Toán Địa lý Văn học Vật lý Toán  
4 Sinh hoạt Hóa học Văn học Vật lý Văn học  
5 CHAO CO Toán Vật lý Lịch sử Sinh vật  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút