Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 24 tháng 01 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 10

Thời khóa biểu khối 10

Cập nhật lúc : 22:43 17/08/2016  
Lớp 10B7
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 10B7     Giáo viên chủ nhiệm: Hoàng Thị Mến
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2         Thể dục  
3         Thể dục  
4         GDQP  
5            
Chiều 1 Ngoại ngữ GDCD Hóa học Ngoại ngữ Tin học Văn học
2 Toán KTNN Địa lý Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ
3 Toán Địa lý Văn học Vật lý Toán  
4 Sinh hoạt Hóa học Văn học Vật lý Văn học  
5 CHAO CO Toán Vật lý Lịch sử Sinh vật  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút