Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 20 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 10

Thời khóa biểu khối 10

Cập nhật lúc : 22:43 17/08/2016  
Lớp 10B6
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 10B6     Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Phương Thảo
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2 Thể dục          
3 Thể dục          
4 GDQP          
5            
Chiều 1 Toán KTNN Tin học Toán Văn học Vật lý
2 Ngoại ngữ Văn học Tin học Toán Văn học Sinh vật
3 Ngoại ngữ Vật lý Địa lý Văn học Địa lý  
4 Sinh hoạt Vật lý Toán Ngoại ngữ Hóa học  
5 CHAO CO Hóa học Lịch sử Ngoại ngữ GDCD  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút