Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 10

Thời khóa biểu khối 10

Cập nhật lúc : 22:44 17/08/2016  
Lớp 10B5
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 10B5     Giáo viên chủ nhiệm: Hoàng Thị Lợi
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1     Thể dục      
2     Thể dục      
3     GDQP      
4            
5            
Chiều 1 Hóa học Địa lý Sinh vật Ngoại ngữ Vật lý Toán
2 Toán GDCD Lịch sử Ngoại ngữ Văn học Toán
3 Tin học Văn học Vật lý Toán Văn học  
4 Sinh hoạt Văn học Tin học KTNN Địa lý  
5 CHAO CO Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý Hóa học  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút