Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 24 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 10

Thời khóa biểu khối 10

Cập nhật lúc : 22:45 17/08/2016  
Lớp 10B4
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 10B4     Giáo viên chủ nhiệm: Lê Văn Phúc
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2     GDQP      
3     Thể dục      
4     Thể dục      
5            
Chiều 1 Vật lý Lịch sử Văn học Ngoại ngữ Toán KTNN
2 Hóa học Tin học Văn học Ngoại ngữ Toán Văn học
3 Ngoại ngữ Tin học Toán Địa lý Ngoại ngữ  
4 Sinh hoạt Vật lý Hóa học Toán GDCD  
5 CHAO CO Địa lý Sinh vật Vật lý Văn học  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút