Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 10

Thời khóa biểu khối 10

Cập nhật lúc : 22:45 17/08/2016  
Lớp 10B4
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 10B4     Giáo viên chủ nhiệm: Lê Văn Phúc
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2     GDQP      
3     Thể dục      
4     Thể dục      
5            
Chiều 1 Vật lý Lịch sử Văn học Ngoại ngữ Toán KTNN
2 Hóa học Tin học Văn học Ngoại ngữ Toán Văn học
3 Ngoại ngữ Tin học Toán Địa lý Ngoại ngữ  
4 Sinh hoạt Vật lý Hóa học Toán GDCD  
5 CHAO CO Địa lý Sinh vật Vật lý Văn học  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút