Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 20 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 10

Thời khóa biểu khối 10

Cập nhật lúc : 22:46 17/08/2016  
Lớp 10B3
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 10B3     Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Hoàng Anh
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2 GDQP          
3 Thể dục          
4 Thể dục          
5            
Chiều 1 Hóa học Địa lý Tin học Tin học Văn học Văn học
2 Ngoại ngữ Văn học Sinh vật Địa lý Toán Văn học
3 Vật lý KTNN Lịch sử Vật lý GDCD  
4 Sinh hoạt Toán Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ  
5 CHAO CO Vật lý Ngoại ngữ Toán Hóa học  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút