Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 20 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 10

Thời khóa biểu khối 10

Cập nhật lúc : 22:46 17/08/2016  
Lớp 10B2
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 10B2     Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Cẩm Hương
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Thể dục          
2 Thể dục          
3 GDQP          
4            
5            
Chiều 1 Tin học Văn học Văn học Địa lý Ngoại ngữ Vật lý
2 Tin học Địa lý Ngoại ngữ KTNN Ngoại ngữ Vật lý
3 Vật lý Toán Ngoại ngữ Toán Hóa học  
4 Sinh hoạt GDCD Sinh vật Văn học Toán  
5 CHAO CO Lịch sử Hóa học Văn học Toán  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút