Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 24 tháng 01 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 10

Thời khóa biểu khối 10

Cập nhật lúc : 22:46 17/08/2016  
Lớp 10B2
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 10B2     Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Cẩm Hương
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Thể dục          
2 Thể dục          
3 GDQP          
4            
5            
Chiều 1 Tin học Văn học Văn học Địa lý Ngoại ngữ Vật lý
2 Tin học Địa lý Ngoại ngữ KTNN Ngoại ngữ Vật lý
3 Vật lý Toán Ngoại ngữ Toán Hóa học  
4 Sinh hoạt GDCD Sinh vật Văn học Toán  
5 CHAO CO Lịch sử Hóa học Văn học Toán  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút