Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 10

Thời khóa biểu khối 10

Cập nhật lúc : 22:41 17/08/2016  
Lớp 10B10
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 10B10     Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Quyên
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1   GDQP        
2   Thể dục        
3   Thể dục        
4            
5            
Chiều 1 Văn học Sinh vật Toán Tin học Toán Ngoại ngữ
2 Văn học Vật lý Toán Tin học Toán Ngoại ngữ
3 Lịch sử Ngoại ngữ GDCD Văn học Hóa học  
4 Sinh hoạt Hóa học Địa lý Địa lý Vật lý  
5 CHAO CO KTNN Văn học Ngoại ngữ Vật lý  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút