Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 20 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 10

Thời khóa biểu khối 10

Cập nhật lúc : 22:48 17/08/2016  
Lớp 10B1
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 10B1     Giáo viên chủ nhiệm: Phan Thị Thanh Thủy
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1         GDQP  
2         Thể dục  
3         Thể dục  
4            
5            
Chiều 1 Vật lý Toán Toán Văn học Tin học Ngoại ngữ
2 Ngoại ngữ Toán Tin học Văn học Hóa học Toán
3 Ngoại ngữ Địa lý Hóa học Địa lý Văn học  
4 Sinh hoạt Văn học Lịch sử Ngoại ngữ Vật lý  
5 CHAO CO Sinh vật GDCD KTNN Vật lý  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút