Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 22 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 12

Thời khóa biểu khối 12

Cập nhật lúc : 08:56 18/08/2016  
Lớp 12B6
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 12B6     Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị Hoài Thanh
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHAO CO Sinh vật Địa lý Hóa học Toán Vật lý
2 Sinh hoạt Sinh vật Sinh vật Hóa học Toán Ngoại ngữ
3 Toán Lịch sử Ngoại ngữ KTCN GDCD  
4 Văn học Lịch sử Toán Văn học Ngoại ngữ  
5 Văn học Vật lý Toán Văn học Ngoại ngữ  
Chiều 1            
2 Tin học          
3 Tin học       GDQP  
4 GDQP       Thể dục  
5         Thể dục  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút