Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 20 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 12

Thời khóa biểu khối 12

Cập nhật lúc : 08:57 18/08/2016  
Lớp 12B5
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 12B5     Giáo viên chủ nhiệm: Phan Mai Minh Tâm
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHAO CO Toán Sinh vật Văn học Văn học Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Toán Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ Vật lý
3 Sinh vật Vật lý Văn học GDCD Ngoại ngữ  
4 Sinh vật Hóa học Văn học Toán Hóa học  
5 KTCN Lịch sử Toán Toán Địa lý  
Chiều 1            
2            
3     GDQP   Tin học  
4     Thể dục   Tin học  
5     Thể dục   GDQP  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút