Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 28 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 12

Thời khóa biểu khối 12

Cập nhật lúc : 08:57 18/08/2016  
Lớp 12B5
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 12B5     Giáo viên chủ nhiệm: Phan Mai Minh Tâm
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHAO CO Toán Sinh vật Văn học Văn học Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Toán Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ Vật lý
3 Sinh vật Vật lý Văn học GDCD Ngoại ngữ  
4 Sinh vật Hóa học Văn học Toán Hóa học  
5 KTCN Lịch sử Toán Toán Địa lý  
Chiều 1            
2            
3     GDQP   Tin học  
4     Thể dục   Tin học  
5     Thể dục   GDQP  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút