Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 12

Thời khóa biểu khối 12

Cập nhật lúc : 08:58 18/08/2016  
Lớp 12B4
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 12B4     Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Nhất Tân
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHAO CO Văn học Toán KTCN Vật lý Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Văn học Toán Văn học Sinh vật Ngoại ngữ
3 Ngoại ngữ Sinh vật Ngoại ngữ Văn học Lịch sử  
4 Toán Sinh vật Địa lý Lịch sử Toán  
5 Hóa học Vật lý GDCD Hóa học Toán  
Chiều 1            
2       Tin học    
3   GDQP   Tin học    
4   Thể dục   GDQP    
5   Thể dục        
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút