Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 12

Thời khóa biểu khối 12

Cập nhật lúc : 09:27 18/08/2016  
Lớp 12B3
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 12B3     Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Sáng
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHAO CO Toán Văn học GDCD Toán Toán
2 Sinh hoạt Toán Văn học Sinh vật Vật lý Toán
3 Văn học Hóa học Ngoại ngữ Sinh vật Hóa học  
4 Văn học Vật lý Ngoại ngữ KTCN Ngoại ngữ  
5 Lịch sử Sinh vật Địa lý Lịch sử Ngoại ngữ  
Chiều 1            
2     Thể dục   GDQP  
3     Thể dục   Tin học  
4     GDQP   Tin học  
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút