Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 12

Thời khóa biểu khối 12

Cập nhật lúc : 09:34 18/08/2016  
Lớp 12B2
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 12B2     Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Loan
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHAO CO Sinh vật Toán Ngoại ngữ Văn học Vật lý
2 Sinh hoạt Vật lý Toán Ngoại ngữ Văn học Lịch sử
3 Sinh vật Văn học GDCD Văn học Ngoại ngữ  
4 KTCN Toán Sinh vật Hóa học Địa lý  
5 Hóa học Toán Ngoại ngữ Toán Lịch sử  
Chiều 1            
2            
3 GDQP     GDQP    
4 Tin học     Thể dục    
5 Tin học     Thể dục    
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút