Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 20 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 12

Thời khóa biểu khối 12

Cập nhật lúc : 09:36 18/08/2016  
Lớp 12B1
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 12B1     Giáo viên chủ nhiệm: Vũ Thị Ánh
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHAO CO Vật lý Toán Hóa học Sinh vật Văn học
2 Sinh hoạt Hóa học Toán Sinh vật Địa lý Ngoại ngữ
3 Lịch sử Sinh vật Văn học Ngoại ngữ Toán  
4 Toán Văn học Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ  
5 Toán Văn học KTCN GDCD Vật lý  
Chiều 1            
2 Tin học       Thể dục  
3 Tin học       Thể dục  
4 GDQP       GDQP  
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút