Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 20 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 12

Thời khóa biểu khối 12

Cập nhật lúc : 09:38 18/08/2016  
Lớp 12A4
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 12A4     Giáo viên chủ nhiệm: Hồ Đắc Thái Sơn
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHAO CO Toán Ngoại ngữ Toán Văn học Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Toán Địa lý Toán Văn học Ngoại ngữ
3 KTCN Vật lý Sinh vật Lịch sử Ngoại ngữ  
4 Lịch sử Văn học Toán Vật lý GDCD  
5 Sinh vật Hóa học Văn học Vật lý Hóa học  
Chiều 1            
2            
3 Thể dục     Tin học    
4 Thể dục     Tin học    
5 GDQP     GDQP    
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút