Dạy tức là học hai lần''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 12

Thời khóa biểu khối 12

Cập nhật lúc : 09:38 18/08/2016  
Lớp 12A3
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 12A3     Giáo viên chủ nhiệm: Võ Thị Kim Phượng
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHAO CO Văn học Toán KTCN Địa lý Văn học
2 Sinh hoạt Văn học Toán Văn học Hóa học Toán
3 Toán Lịch sử Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ  
4 Toán Vật lý Ngoại ngữ Sinh vật Sinh vật  
5 Ngoại ngữ Vật lý Hóa học Lịch sử GDCD  
Chiều 1            
2       Thể dục    
3 GDQP     Thể dục    
4 Tin học     GDQP    
5 Tin học          
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút