Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 24 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 12

Thời khóa biểu khối 12

Cập nhật lúc : 09:38 18/08/2016  
Lớp 12A3
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 12A3     Giáo viên chủ nhiệm: Võ Thị Kim Phượng
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHAO CO Văn học Toán KTCN Địa lý Văn học
2 Sinh hoạt Văn học Toán Văn học Hóa học Toán
3 Toán Lịch sử Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ  
4 Toán Vật lý Ngoại ngữ Sinh vật Sinh vật  
5 Ngoại ngữ Vật lý Hóa học Lịch sử GDCD  
Chiều 1            
2       Thể dục    
3 GDQP     Thể dục    
4 Tin học     GDQP    
5 Tin học          
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút