Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 12

Thời khóa biểu khối 12

Cập nhật lúc : 09:39 18/08/2016  
Lớp 12A2
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 12A2     Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHAO CO Sinh vật Vật lý Ngoại ngữ Toán Vật lý
2 Sinh hoạt Lịch sử GDCD Ngoại ngữ Toán Vật lý
3 Hóa học Hóa học KTCN Toán Văn học  
4 Ngoại ngữ Văn học Toán Văn học Lịch sử  
5 Ngoại ngữ Địa lý Toán Văn học Sinh vật  
Chiều 1            
2 GDQP          
3 Thể dục   GDQP      
4 Thể dục   Tin học      
5     Tin học      
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút