Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 12

Thời khóa biểu khối 12

Cập nhật lúc : 09:40 18/08/2016  
Lớp 12A1
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 12A1     Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHAO CO Lịch sử GDCD Toán Ngoại ngữ Lịch sử
2 Sinh hoạt Văn học Vật lý Toán Ngoại ngữ Văn học
3 Hóa học Văn học Vật lý KTCN Toán  
4 Ngoại ngữ Địa lý Toán Vật lý Văn học  
5 Toán Sinh vật Ngoại ngữ Hóa học Sinh vật  
Chiều 1            
2     Tin học   GDQP  
3     Tin học   Thể dục  
4     GDQP   Thể dục  
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút