Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 20 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 11

Thời khóa biểu khối 11

Cập nhật lúc : 08:45 18/08/2016  
Lớp 11B8
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 11B8     Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Đình Minh Tâm
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHAO CO Hóa học Tin học Địa lý Toán Văn học
2 Sinh hoạt Văn học Sinh vật Hóa học Toán Lịch sử
3 Ngoại ngữ Văn học Toán Hóa học Ngoại ngữ  
4 Ngoại ngữ Toán GDCD Văn học Ngoại ngữ  
5 KTCN Toán Vật lý Văn học Vật lý  
Chiều 1            
2   Thể dục   Nghề Điện    
3   Thể dục   Nghề Điện    
4   GDQP   Nghề Điện    
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút