Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 24 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 11

Thời khóa biểu khối 11

Cập nhật lúc : 08:46 18/08/2016  
Lớp 11B7
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 11B7     Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Kim Quý
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHAO CO Địa lý Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Hóa học
2 Sinh hoạt KTCN Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ Văn học
3 Văn học Vật lý Tin học Toán Toán  
4 Toán Hóa học Văn học Toán Sinh vật  
5 Toán Hóa học Văn học Lịch sử Vật lý  
Chiều 1            
2 Nghề Điện          
3 Nghề Điện     Thể dục    
4 Nghề Điện     Thể dục    
5       GDQP    
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút