Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 11

Thời khóa biểu khối 11

Cập nhật lúc : 08:46 18/08/2016  
Lớp 11B7
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 11B7     Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Kim Quý
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHAO CO Địa lý Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Hóa học
2 Sinh hoạt KTCN Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ Văn học
3 Văn học Vật lý Tin học Toán Toán  
4 Toán Hóa học Văn học Toán Sinh vật  
5 Toán Hóa học Văn học Lịch sử Vật lý  
Chiều 1            
2 Nghề Điện          
3 Nghề Điện     Thể dục    
4 Nghề Điện     Thể dục    
5       GDQP    
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút