Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 11

Thời khóa biểu khối 11

Cập nhật lúc : 08:46 18/08/2016  
Lớp 11B6
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 11B6     Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị Hương
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHAO CO KTCN Ngoại ngữ Vật lý Toán Lịch sử
2 Sinh hoạt Địa lý Ngoại ngữ Văn học Toán Văn học
3 Toán GDCD Hóa học Văn học Hóa học  
4 Sinh vật Văn học Toán Ngoại ngữ Hóa học  
5 Vật lý Văn học Toán Tin học Ngoại ngữ  
Chiều 1            
2       Nghề Điện    
3 Thể dục     Nghề Điện    
4 Thể dục     Nghề Điện    
5 GDQP          
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút