Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 11

Thời khóa biểu khối 11

Cập nhật lúc : 08:48 18/08/2016  
Lớp 11B5
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 11B5     Giáo viên chủ nhiệm: Võ Thị Phương Trang
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHAO CO Toán GDCD Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học
2 Sinh hoạt Toán Hóa học Vật lý Ngoại ngữ Văn học
3 KTCN Địa lý Ngoại ngữ Văn học Toán  
4 Vật lý Sinh vật Văn học Lịch sử Toán  
5 Văn học Tin học Văn học Toán Hóa học  
Chiều 1            
2 Nghề Điện       Thể dục  
3 Nghề Điện       Thể dục  
4 Nghề Điện       GDQP  
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút