Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 11

Thời khóa biểu khối 11

Cập nhật lúc : 08:49 18/08/2016  
Lớp 11B4
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 11B4     Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lan Anh
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHAO CO Văn học Ngoại ngữ Lịch sử Hóa học Văn học
2 Sinh hoạt GDCD Ngoại ngữ Địa lý Sinh vật Vật lý
3 KTCN Vật lý Hóa học Văn học Văn học  
4 Ngoại ngữ Toán Hóa học Văn học Toán  
5 Ngoại ngữ Toán Tin học Toán Toán  
Chiều 1            
2         Nghề Điện  
3   Thể dục     Nghề Điện  
4   Thể dục     Nghề Điện  
5   GDQP        
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút