Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 20 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 11

Thời khóa biểu khối 11

Cập nhật lúc : 08:50 18/08/2016  
Lớp 11B3
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 11B3     Giáo viên chủ nhiệm: Hồ Thị Kim Loan
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHAO CO Văn học Hóa học Sinh vật Toán Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Văn học Hóa học Lịch sử Hóa học Ngoại ngữ
3 Vật lý Ngoại ngữ Tin học Địa lý Vật lý  
4 Toán Ngoại ngữ Văn học Toán Văn học  
5 Toán GDCD KTCN Toán Văn học  
Chiều 1            
2     GDQP Nghề Tin    
3     Thể dục Nghề Tin    
4     Thể dục Nghề Tin    
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút