Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 28 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 11

Thời khóa biểu khối 11

Cập nhật lúc : 08:50 18/08/2016  
Lớp 11B3
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 11B3     Giáo viên chủ nhiệm: Hồ Thị Kim Loan
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHAO CO Văn học Hóa học Sinh vật Toán Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Văn học Hóa học Lịch sử Hóa học Ngoại ngữ
3 Vật lý Ngoại ngữ Tin học Địa lý Vật lý  
4 Toán Ngoại ngữ Văn học Toán Văn học  
5 Toán GDCD KTCN Toán Văn học  
Chiều 1            
2     GDQP Nghề Tin    
3     Thể dục Nghề Tin    
4     Thể dục Nghề Tin    
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút