Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 20 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 11

Thời khóa biểu khối 11

Cập nhật lúc : 08:51 18/08/2016  
Lớp 11B2
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 11B2     Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1         Nghề Tin  
2       GDQP Nghề Tin  
3       Thể dục Nghề Tin  
4       Thể dục    
5            
Chiều 1 Toán Tin học Ngoại ngữ Địa lý KTCN Toán
2 Toán Vật lý Ngoại ngữ Văn học Vật lý Toán
3 Ngoại ngữ GDCD Toán Lịch sử Văn học  
4 Sinh hoạt Văn học Hóa học Ngoại ngữ Văn học  
5 CHAO CO Văn học Hóa học Sinh vật Hóa học  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút