Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 20 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 11

Thời khóa biểu khối 11

Cập nhật lúc : 08:52 18/08/2016  
Lớp 11B1
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 11B1     Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hằng
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2   Nghề Tin     GDQP  
3   Nghề Tin     Thể dục  
4   Nghề Tin     Thể dục  
5            
Chiều 1 Hóa học Văn học Toán Văn học Ngoại ngữ KTCN
2 Hóa học Văn học Toán Văn học Ngoại ngữ Vật lý
3 Toán Lịch sử Hóa học Địa lý Toán  
4 Sinh hoạt GDCD Ngoại ngữ Sinh vật Toán  
5 CHAO CO Vật lý Ngoại ngữ Tin học Văn học  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút