Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 11

Thời khóa biểu khối 11

Cập nhật lúc : 08:53 18/08/2016  
Lớp 11A3
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 11A3     Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Hạnh
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1   Nghề Tin     Thể dục  
2   Nghề Tin     Thể dục  
3   Nghề Tin     GDQP  
4            
5            
Chiều 1 GDCD Hóa học Toán Hóa học Văn học Toán
2 Vật lý Lịch sử Toán Hóa học Văn học Toán
3 Toán Văn học Văn học Sinh vật Ngoại ngữ  
4 Sinh hoạt Ngoại ngữ Văn học Vật lý Ngoại ngữ  
5 CHAO CO Ngoại ngữ KTCN Địa lý Tin học  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút