Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 11

Thời khóa biểu khối 11

Cập nhật lúc : 08:53 18/08/2016  
Lớp 11A2
Trường THPT Cao Thắng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 10/10/2016)
Lớp: 11A2     Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Bích Trang
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Nghề Tin     Thể dục    
2 Nghề Tin     Thể dục    
3 Nghề Tin     GDQP    
4            
5            
Chiều 1 Toán Ngoại ngữ Sinh vật Toán Ngoại ngữ Lịch sử
2 GDCD Ngoại ngữ Văn học Toán Ngoại ngữ Toán
3 Toán Hóa học Văn học Hóa học Vật lý  
4 Sinh hoạt Hóa học Vật lý Địa lý Văn học  
5 CHAO CO Văn học KTCN Tin học Văn học  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút, đổi giờ 5 phút và nghỉ giải lao 15 phút