Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 28 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tin học

Cập nhật lúc : 03:42 19/04/2016  

Tin học 10 - Đề cương ôn tập kiểm tra HKII

Tải file

Áp dụng cho thi học kỳ II lớp 10 năm học 2015 - 2016