Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 19 tháng 01 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tin học

Cập nhật lúc : 03:26 04/12/2015  

Tin học 10 - Câu hỏi ôn tập kiểm tra

Tải file

Áp dụng cho bài kiểm tra 1 tiết (bài số 2) và kiểm tra học kì I.

- Nội dụng kiểm tra 1 tiết: bài 7, 9, 10, 11, 12, 13.

- Nội dung kiểm tra học kỳ I: tất cả câu hỏi có trong phần ôn tập