Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tin học

Cập nhật lúc : 03:26 04/12/2015  

Tin học 10 - Câu hỏi ôn tập kiểm tra

Tải file

Áp dụng cho bài kiểm tra 1 tiết (bài số 2) và kiểm tra học kì I.

- Nội dụng kiểm tra 1 tiết: bài 7, 9, 10, 11, 12, 13.

- Nội dung kiểm tra học kỳ I: tất cả câu hỏi có trong phần ôn tập