Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tin học

Cập nhật lúc : 09:18 23/02/2016  

Tin học 10 - Câu hỏi ôn tập kiểm tra 1 tiết

Tải file

Áp dụng cho bài kiểm tra một tiết.

Hình thức trắc nghiệm trên máy. Câu hỏi có thể có một đáp án hoặc nhiều đáp án vì vậy học sinh cần đọc kĩ đề để làm bài tốt.