Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tư liệu bài giảng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tin học 12 - Đề cương ôn tập (bài 7 và 8)

Dùng để kiểm tra 15 phút. Các em đọc kỹ đề và làm bài. Nếu có gì thắc mắc thì liên hệ với giáo viên giảng dạy.

Tin học 10 - Đề cương ôn tập kiểm tra học kỳ II

Các em xem và đọc kỹ, có gì thắc mắc liên hệ với giáo viên giảng dạy.

CHUYÊN ĐỀ NGOẠI KHÓA

HỘI THI SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC TỔ HÓA TRƯỜNG THPT CAO THẮNG NĂM HỌC 2017 - 2018 Hóa học là bộ môn khoa học thực nghiệm. Thí nghiệm hóa học giúp học sinh làm quen với tính chất, mối liên...

Tin học 10 - Ôn tập chương III

Dùng để ôn tập và kiểm tra các kiến thức chương III

Tin học 10 - Ôn tập chương II

Dùng để ôn tập kiểm tra 1 tiết bài số 2 và kiểm tra học kì I

vật lý 12 - chuyên đề sóng âm - bài tập vận dụng

câu hỏi trắc nghiệm khách quan - chuyên đề sóng âm - vật lý 12