In trang

THÔNG BÁO VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC SAU KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017
Cập nhật lúc : 21:05 01/02/2017

- 09h00 thứ năm ngày 02/02/2017 (mồng 06 AL): toàn thể CBCNVC gặp mặt đầu năm tại Phòng 33. - Thứ sáu ngày 03/02/2017 (mồng 07 AL): toàn bộ học sinh đi học lại bình thường theo TKB. + Buổi sáng: sinh hoạt 15p đầu giờ lúc 6h45p. Tiết 1 bắt đầu lúc 7h00p. + Buổi chiều: sinh hoạt 15p đầu giờ lúc 12h30p. Tiết 6 bắt đầu lúc 12h45p.